16 mei 2019 – Vrije inschrijvingen 1A + 1B

Vanaf 16 mei 2019 – 9u00 zijn vrije inschrijvingen mogelijk voor 1A (KA Beveren en Stapsteen) en 1B op voorwaarde dat er nog vrije plaatsen zijn. Bij volverklaringen zijn wachtlijsten steeds mogelijk.

Donkvijverstraat 30, 9120 Beveren-Waas
Tel.: 03 / 750 96 80
info@kabeveren.net