Welkomstwoord

Beste ouder, beste leerling,

Welkom op het Koninklijk Atheneum Beveren, de sport- en netbookschool van het Waasland. Een school gelegen in het centrum van Beveren.

Als directie zijn we ons ervan bewust dat de overstap van de basisschool naar het secundair moeilijk is. Samen met een gedreven lerarenkorps, opvoeders en leerlingbegeleiders staan we garant voor opvang en ondersteuning voor wie het nodig heeft. Het is vanzelfsprekend dat we u als ouder nauw betrekken bij het opvoedingsproces van uw zoon/dochter tot jongvolwassene.

Onze school telt ondertussen meer dan 1000 leerlingen en biedt een hele waaier van ASO-, TSO- en BSO-opleidingen aan, waarin elk kind zijn/haar weg kan vinden. We hebben veel aandacht voor sport, maar al onze richtingen zijn ook mogelijk met andere opties!
Naast het verwerven van kennis en vaardigheden, ligt ook het welzijn van onze leerlingen ons heel nauw aan het hart. We willen dat elke leerling de kans krijgt zich optimaal te ontwikkelen op eigen tempo en naar eigen mogelijkheden en interesses. We streven naar een goed beleid waar het op basis van regels en onderlinge afspraken aangenaam vertoeven is en waar er wederzijds respect heerst.

In 2017 werd gestart met de bouw van onze nieuwe klassenvleugel. Dit omvat 27 nieuwe lokalen, 2 labo’s, didactische keuken, refter,… en een grote sporthal.
Op 2 februari 2019 werd ons nieuwe gebouw geopend. Dit was hoognodig omdat het leerlingenaantal van onze school op 20 jaar tijd vervijfvoudigd is.

Op onze website vindt u algemene informatie over onze school en uiteraard bent u steeds welkom om ons een bezoekje te brengen en uw vragen te stellen.

Surf alvast eens rond op onze website en snuif zo de sfeer op van onze school.

Kathleen Thomassen
Directeur
Phaedra Van Brussel
Adjunct Directeur