Waarin maakt KA Beveren het verschil?

We gaan voor kwaliteitsvol onderwijs door onze leerlingen maximale kansen te bieden.

  • Met hun netbook en ons elektronisch leerplatform kunnen leerlingen individueel en op hun eigen tempo leerstof verwerken en inoefenen.
  • Ze leren werken met een medium dat toekomstperspectieven biedt op de arbeidsmarkt en bij hun verdere studie.
  • Onze sportrichtingen stimuleren doorzettingsvermogen, fair-play & teamgericht denken.
  • Via ons elektronisch leerlingenvolgsysteem hebben we snel en vlot contact met de ouders. Problemen oplossen, tekorten bijsturen, … wordt makkelijker.
  • Punten en agenda komen online.

Netbooks: een krachtig didactisch hulpmiddel

Alle ASO en TSO leerlingen beschikken zowel op school als thuis over een netbook. Dit sterk didactisch middel, dat dagelijks in de lessen wordt gebruikt, stelt hen in staat om op ons elektronisch leerplatform eindeloos oefeningen te maken.

Elektronische leeromgeving moodle

Ouders kunnen dagelijks online de KAgenda raadplegen. Onze leerkrachten stellen hun eigen cursussen samen. Op moodle stellen zij oefeningen, taken en toetsen ter beschikking die door de computer worden verbeterd. Elke leerling krijgt onmiddellijk en individueel resultaten en feedback… leuk toch? Op vrijwillige basis of opgelegd door ouders/leerkrachten, kunnen leerlingen dan extra oefeningen maken en hun score verbeteren. Differentiëren en remediëren zoals het hoort!

Evaluaties

Ouders en leerlingen kunnen permanent de punten opvolgen van taken en toetsen via moodle. We spelen tevens kort op de bal door 4 rapporten voor dagelijks werk te voorzien. Voor onze 1e graad voorzien we ook 3 examenperiodes om de hoeveelheid leerstof te spreiden.

Huiswerkklassen & faciliteiten voor sporters

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen leerlingen tot 16u35 onder begeleiding van een leerkracht, hun taken maken en lessen leren.
Sporters mogen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot 18u op school blijven om hun schoolwerk te maken, wat te eten en dan rechtstreeks naar de training te gaan.

Coaching / differentiatie / burgerschap / Leren leren

Gedurende meerdere lesuren per week bieden we coachingsuren aan voor de leerlingen van de 1ste graad. Deze uren worden begeleid door de klastitularissen.

Tijdens deze uren worden de leerlingen extra begeleid bij het plannen en maken van huiswerk, het leren van toetsen en het remediëren van zwakkere resultaten.