Samenwerking met ouders

Naast het aanbieden van onderwijs proberen wij ook jaarlijks werk te maken van het actief betrekken van de ouders bij het schoolgebeuren.

Hiervoor gebruiken we regelmatig mails om u te informeren of uit te nodigen. We voorzien 4 maal per jaar een oudercontact om de resultaten van uw kind te bespreken met de leerkrachten, de directie, de leerlingenbegeleiders en het CLB. Naast deze ouder-contacten kan u steeds een afspraak maken wanneer zich een dringend probleem stelt. Op onze school is er bijna permanent een CLB-medewerker aanwezig.

Onze ouders kunnen hun kind steeds opvolgen via de elektronische agenda, online punten van toetsen en automatische mailing van ons leerlingvolgsysteem.

Graag betrekken wij ook onze ouders bij het beleid van de school. Dat kan je doen door lid te worden van het oudercomité, waar er samen met de directie problemen worden besproken en gezocht wordt naar constructieve oplossingen.

Contact: Nathalie Van den Bergh