Leerlingenraad

Elk jaar wordt in september een nieuwe leerlingenraad verkozen door alle leerlingen van de school. Per klas kunnen de leerlingen één vertegenwoordiger kiezen. De leerlingenraad kiest een voorzitter.

De vergaderingen gaan door in aanwezigheid van Mevr. Van Broeck en Mevr. De Leenheer. Nadien is er overleg met de directeur. De leerlingen kunnen hun wensen uiten en voorstellen uitwerken.

Dringende problemen kunnen de leerlingen dagelijks bespreken bij de directeur of met een vertrouwensleerkracht. Wij vormen een kleinschalige school met een gemoedelijke sfeer, een school waar iedereen elkaar kent en waar een vlot contact een dagelijkse realiteit is.

Twee vertegenwoordigers van de leerlingenraad brengen verslag uit op de schoolraad.