CLB

De centra voor leerlingenbegeleiding (CLB’s) begeleiden de leerlingen en de deelnemers aan de erkende vormingen. De begeleiding kan ook indirect via en in samenwerking met de ouders en de school verlopen. Zij zijn immers de eerste verantwoordelijken. Waar nodig wordt eveneens samengewerkt met andere diensten, instellingen of voorzieningen.

Bij het vervullen van zijn opdracht stelt het CLB het belang van de leerling centraal. Het CLB werkt raadgevend en begeleidend, waarbij de begeleiding van het CLB waar mogelijk preventief is en waar nodig remediërend. Het CLB werkt multidisciplinair.

De begeleiding van de leerlingen door het CLB situeert zich op de volgende domeinen:

  • het leren en studeren,
  • de onderwijsloopbaan,
  • de preventieve gezondheidszorg,
  • het psychisch en sociaal functioneren.

Het CLB werkt gratis, discreet en onafhankelijk. Alle personeelsleden moeten het beroepsgeheim respecteren.

Onze school werkt samen met:

CLB Waasland GO!

Dr. Verdurmestraat 2 – 9100 Sint-Niklaas
Tel. 03 776 02 16 | Fax. 03 766 45 18
http://www.go-clb.be

Openingsuren: 8u – 12u en 13u-16u30

of na 17u op afspraak

Het CLB-team staat steeds open voor uw vragen, wensen om een toelichting en/of bemerkingen.

CLBchat2016_01