Economie

2MO3_KBCDe leerlingen van de 1ste graad, basisoptie ‘Moderne wetenschappen’ of basisoptie ‘Handel’ 2MO2_KBC5beschikken reeds over een initiërend inzicht in de basisbeginselen van de economie dankzij het vak ‘economie‘ of ‘handel‘.

Na het beëindigen van de eerste graad A-stroom kunnen de leerlingen kiezen voor de richting ‘Economie’ in de 2de graad. In deze richting krijgen ze 4u/week het vak ‘economie‘ dat is opgedeeld in twee deelvakken, namelijk ‘handelseconomie’ en ‘boekhouden’:

  • het doel van handelseconomie is de leerlingen een grondige kennis en een dieper inzicht te verschaffen in de economische mechanismen met hun onderscheiden entiteiten, markten en instellingen, hun begrippen en relaties,
  • boekhouden richt zich in de eerste plaats tot de grondbegrippen van het dubbel boekhouden en de studie van de balans- en resultatenrekeningen.

Na de 2de graad kunnen de leerlingen in de 3de graad kiezen voor ofwel ‘Economie – Moderne Talen’ of ‘Economie – Wiskunde’:

  • in de richting ‘Economie – Moderne Talen’ hebben de leerlingen Engels, Frans en Spaans als standaard taalvakken met daarnaast de mogelijkheid om in het complementaire gedeelte* voor Duits of voor extra wiskunde te kiezen,
  • in de richting ‘Economie – Wiskunde’ hebben de leerlingen standaard 7u wiskunde en enkele wetenschappelijke vakken zoals biologie, chemie en fysica. Daarnaast hebben ze eveneens de mogelijkheid om in het complementaire gedeelte* voor Duits te kiezen.

In de 3de graad krijgen ze eveneens 4u/week het vak ‘economie‘ dat is opgedeeld in de twee deelvakken ‘micro- en macro-economie’ en ‘bedrijfsbeleid’. Daarnaast krijgen de leerlingen ook 1u/week het vak ‘TE Bedrijfsbeheer‘ met als doel het behalen van het attest bedrijfsbeheer. Dit attest hebben ze nodig om zich later als zelfstandige te kunnen vestigen.

Op het einde van de 3de graad voeren de leerlingen een onderzoeksopdracht uit (OC). Het nastreven van onderzoeksvaardigheden sluit immers aan bij de noodzaak om leerlingen efficiënt en effectief te leren omgaan met de veelheid aan informatie. Het werken aan onderzoeksvaardigheden ontwikkelt het probleemoplossend vermogen van leerlingen en is een aanzet tot een wetenschappelijke attitude, nodig voor het vervolgonderwijs.

Na het beëindigen van de 3de graad kunnen de leerlingen naar het hoger onderwijs om een bachelor of master te behalen.

Lessentabellen

Finale “De Beste Belegger” in 2011 (3de plaats beste school) en in 2012
beste belegger

* In het complementair gedeelte kunnen de leerlingen ook steeds kiezen voor basketbal, dans, sport, tennis, voetbal, wielrennen, cultuurwetenschappen en/of toegepaste informatica.