Handel

Na het beëindigen van de eerste graad kunnen de leerlingen zonder specifieke vooropleiding starten in de tweede graad Handel. De bedrijfsgerichte vorming met boekhouden, toegepaste informatica, zakelijke communicatie, … staat centraal.

De handelsvakken zijn verdeeld over toegepaste economie, boekhouden, verkoop en kantoortechnieken.

  • Boekhouden: hier krijgen de leerlingen inzicht in de basisfunctie van boekhouden. De leerlingen leren dagboeken bijhouden en financiële verrichtingen registreren in de dubbele boekhouding, manueel en met een boekhoudpakket op computer.
  • Toegepaste economie: er wordt aandacht besteed aan economische bedrijvigheid, kopen en verkopen, verzekeringen, ondernemingsvormen, markten en prijzen…
  • Verkoop: de verschillende klantentypes, de verkoopsvormen van kleinhandel tot e-commerce, de goederen en hun eigenschappen, de kassa …komen aan bod in verkoopstechnieken.
  • Kantoortechnieken: om de leerlingen een eerste idee te geven van een administratieve loopbaan in het bedrijfsleven staan verschillende mogelijk aspecten zoals de postbehandeling, klasseren, vergaderen, … hier centraal.

In de derde graad handel wordt er verder gebouwd op de kennis uit de tweede graad. In 5 handel zijn de handelsvakken verdeeld over 3 zuilen: toegepaste economie, verkoop en boekhouding.

  • Toegepaste economie bestaat uit 2 luiken, namelijk bedrijfseconomie en recht en wetgeving:
    • bedrijfseconomie spitst zich toe op de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het behalen van het attest bedrijfsbeheer – dit is noodzakelijk om zich te vestigen als zelfstandige;
    • recht en wetgeving is een cluster van fiscale wetgeving (invullen van het aanslagbiljet), burgerlijk recht, sociale wetgeving en handelsrecht.
  • In de lessen boekhouding wordt de volledige MAR bestudeerd en wordt er ook gewerkt met een professioneel boekhoudprogramma.

In 6 handel wordt de kennis uit 5 handel getest door het inzicht in de boekhouding van bedrijven en de kostencalculatie. Bovendien wordt de logistiek zowel intern als extern aan een bedrijf bestudeerd.

Pas in het 6-de jaar lopen de leerlingen twee weken stage in een interimkantoor, een schoolsecretariaat of een bedrijf. Bovendien maken de leerlingen een geïntegreerde proef (GIP), deze behandelt de mini-onderneming uit het vak verkoop. Mini-onderneming Present

Lessentabellen