Houtbewerking

Eerste graad – Studierichting “Bouw – Hout”

  • Beroepenveld Bouw: Je maakt kennis met het beroep van metser, vloerder, voeger, bekister, …. Je leert materialen uit de bouwsector kennen. Je leert het juiste gereedschap voor een taak kiezen en het veilig gebruiken. Je krijgt les over verschillende bouwmaterialen. Je maakt kennis met verschillende bouwtechnieken. Ook leer je zelf een plan gebruiken, uitmeten, metselen en voegen. En je mag reeds eenvoudige bouwconstructies tekenen en maken.
  • Beroepenveld Hout: Je maakt kennis met beroepen uit de houtsector (timmerman, meubelmaker, binnen- en buitenschrijnwerker, dakwerker, …). Je leert verschillende houtsoorten (her)kennen, hoe ze best verwerkt worden en je ontdekt en oefent met de meest gebruikte gereedschappen om hout te verwerken.Je maakt zelf een aantal zaken uit hout en leert al doende rolmeter, houtvijl, -beitel, schroeven, -draaiers, zaag en vernisborstel gebruiken. Je leert eenvoudige plannen en ontwerpen schetsen en je ontwerpen mooi afwerken.

In de tweede graad – Studierichting “Hout” leer je meten, schaven en zagen. Je leert ook werken met machines uit de schrijnwerkerij en de meubelmakerij (schaaf- en freesmachines, cirkelzaag,…).3HT 2

In het schoolatelier leer je verschillende houtsoorten en materialen kennen en gebruiken. Je leert basisconstructies van schrijn- en timmerwerk 4HT 2en eenvoudig klein meubilair voorbereiden, monteren en maken onder begeleiding. Je leert kritisch kijken naar je zelfgemaakte constructies en bijsturen wanneer nodig. Veel aandacht gaat naar het naleven van veiligheidsvoorschriften.

De opleiding “Houtbewerking” in de derde graad is gericht op de praktijk van de houtverwerkende nijverheid in het algemeen. Zowel op vlak van de meubelmakerij, 5HBde binnen- en buitenschrijnwerkerij verwerf je kennis en praktijkervaring. Je bestudeert en leert verschillende houtconstructies maken en al doende de mogelijkheden van verschillende materialen kennen.6HB

Alle fasen van ‘opdracht tot realisatie’ leer je uitvoeren: van planning, schetsen, over prijsberekening tot opmeten, maken en afwerken van het product. Tijdens de opdrachten in het schoolatelier en tijdens je stages kan je je verder bekwamen in het zelfstandig werken en in het steeds handiger worden in het werken met machines. Wij besteden ook veel aandacht aan het behalen van het VCA-B attest. Voor gespecialiseerde opleidingsmodules werken wij samen met partners als RTC en VDAB (hiervoor worden nadien attesten afgeleverd ).

Binnen het BSO zijn heel wat 7de jaren3e graad 2 voorzien (officieel heten deze ‘derde leerjaren van de derde graad BSO’). Het volgen van zo’n jaar kan je niet alleen een doorgedreven specialisatie bieden in je vakdomein, maar kan je ook een diploma secundair opleveren. Het accent in het 7de specialisatiejaar “Bijzondere schrijnwerkconstructies” ligt op de praktijk. Via het maken van schrijnwerkconstructies verwerf je extra ervaring en inzicht die in het beroepsleven beslist van pas komt. Speciale aandacht gaat naar 7BShoutskeletbouw en technieken met betrekking tot energiezuinig bouwen. Je krijgt de kans zelfstandig fragmenten en/of volledige samenstellingen in hout te maken. Je leert zowel traditioneel werken als volgens de meest actuele technieken. Je leert houtbewerkingsmachines instellen en bedienen. Ook de regelgeving i.v.m. de houtsector, milieuaspecten, veiligheidsmaatregelen, kostprijsberekening e.d. komen aan bod.

Lessentabellen