Leerlingenbegeleiding

De interne leerlingenbegeleiding in onze school is er in de eerste plaats voor de leerlingen.

De eerste piste omvat de zorg bij socio-emotionele vragen, problemen en/of crisissituaties. Dit kunnen kleine probleempjes zijn omtrent het algemeen welbevinden van de leerling in de klas, op school of daarbuiten met een duidelijke weerslag op de schoolse prestaties. Ook grotere levensvragen worden beantwoord en indien mogelijk opgelost. Mensen die zich niet goed in hun vel voelen, functioneren niet optimaal op school.

Voor al deze jonge mensen met vragen zijn er onze leerlingenbegeleidsters die iedere leerling met raad en daad bijstaan, ondersteunen, adviseren en indien nodig doorverwijzen.

De leerlingenbegeleiding werkt nauw samen met het CLB. Samen zoeken zij een oplossing voor elke moeilijkheid, klein of groot.