Humane wetenschappen

Na het beëindigen van de eerste graad A-stroom kunnen de leerlingen kiezen voor de richting ‘Humane wetenschappen’ in de 2de graad.

Je kiest voor deze richting omdat je belangstelling hebt voor de mens en de samenleving in het algemeen en maakt kennis met de wetenschappelijke benadering van mens en maatschappij.

Je wordt communicatief en sociaal vaardig en je leert vanuit gedrags- en cultuurwetenschappelijke invalshoek te kijken naar individu en samenleving. Je leert daarbij kritische vragen stellen en omgaan met informatie: verzamelen, verwerken en rapporteren.

In de richting humane wetenschappen krijg je een inleiding in gedrags- en cultuurwetenschappen, die in de 3de graad verder worden uitgediept. Daarbij wordt een accent gelegd op communicatieve vaardigheden.

Op het einde van de 3de graad voeren de leerlingen een onderzoeksopdracht uit (OC). Het nastreven van onderzoeksvaardigheden sluit immers aan bij de noodzaak om leerlingen efficiënt en effectief te leren omgaan met de veelheid aan informatie. Het werken aan onderzoeksvaardigheden ontwikkelt het probleemoplossend vermogen van leerlingen en is een aanzet tot een wetenschappelijke attitude, nodig voor het vervolgonderwijs.

Na het beëindigen van de 3de graad kunnen de leerlingen naar het hoger onderwijs om een bachelor of master te behalen.

Lessentabellen