Middenschool Stapsteen Reynaert

In september 2018 zijn we gestart met een nieuw project: een kleinschalige middenschool van KA Beveren, gelegen te Kruibeke, gekoppeld aan de basisschool Reynaert.

StapsteenReynaert-logo-powerpoint

Een innovatieve school op maat van de leerling

Stapsteen Reynaert is een nieuwe innovatieve, ondernemende middenschool waar respect, gelijkwaardigheid, creativiteit en leerplezier centraal staan.

We zorgen ervoor dat jij je talenten kan ontwikkelen en de vaardigheden kan leren die nodig zijn in de veranderende wereld, terwijl we iedereen aan boord houden en kinderen en leerkrachten zich goed voelen op school.

De troeven die we hiervoor inzetten zijn een klein leerkrachtenteam en kleinere klassen. Op deze manier is een goede opvolging en begeleiding mogelijk. De leerkracht is niet alleen je onderwijzer maar ook leerlingenbegeleider en vertrouwenspersoon.

Je brengt de meeste lesuren door in je eigen leef- en leerruimte ingericht met tal van mogelijkheden voor al onze leerlingen: samenwerken, teamteaching, individuele begeleiding en leerling-gericht werken. Bij droog weer gaan we regelmatig naar de buitenklas om in een natuurlijke en gezonde omgeving de les te volgen. In afwachting van de geplande nieuwbouw gaan enkele lessen, die een gespecialiseerd lokaal vereisen, door op de grotere campus te Beveren. Dit maakt meteen ook een vlotte toekomstige instroom naar de grotere school makkelijker.

Doordat een leerkracht meerdere vakken geeft worden de schotten tussen die vakken doorbroken. Zo wordt STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) geen apart uurtje meer maar natuurlijk geïntegreerd bij 1 leerkracht die al die vakken geeft. Bovendien kan je zo met je talent en passie voor een bepaald vak vooruit lopen of je er verder in verdiepen met grotere uitdagingen of je net bijwerken voor een vak waar je wat meer tijd voor nodig hebt. Je kan dus individueel variëren in het aantal uren dat je besteedt aan een vak. Op deze manier krijg je steeds meer je eigen leerproces in handen. De leerkracht coacht je daarbij en helpt om alles in goede banen te leiden.

We werken bovendien ook aan actief burgerschap. Dit betekent dat je mee participeert in het schoolbeleid. Dit doe je door je te informeren, je in te leven, te discussiëren en te debatteren over democratische begrippen zoals rechtvaardigheid, gelijkheid, vrijheid en gezag. Al doende leer je kritisch denken over jouw rol in de maatschappij en wat het betekent om een actieve burger te zijn.

Ben jij dus een eigenzinnig, leergierig en creatief iemand die graag mee je eigen leerproces stuurt en die dit bovendien het liefst doet in een kleinschalige vertrouwde omgeving, dan is Stapsteen Reynaert de school voor jou!

Inschrijvingen