Leerwegen

Tijdens de voorgaande jaren merkten we op dat, hoewel we gedifferentieerd werken in de lessen, bepaalde groepen kinderen toch nog uit de boot vielen. Namelijk de kinderen die meer ondersteuning nodig hebben en de kinderen die eigenlijk al heel veel kunnen op zelfstandige basis. In de 1ste graad zijn we daarom sinds het schooljaar 2017-2018 gestart met de leerwegen.

Tijdens de leerwegen worden de kinderen gedurende zes uren per week voor de vakken Frans, Nederlands en wiskunde (2 uren per vak) niet meer per klas ingedeeld. De  leerlingen worden op basis van hun vaardigheden, kennis en talenten ingedeeld en dit naargelang het onderwerp of thema dat behandeld wordt.

Bijvoorbeeld indien we spreken over wiskundige vaardigheden kunnen de kinderen en hun leerkrachten bepalen wanneer een leerling veel, weinig of geen ondersteuning van de leerkracht nodig heeft. Op deze manier worden er groepen gevormd waarin veel ondersteuning, beperkte ondersteuning en (bijna) geen ondersteuning van de leerkracht nodig is. De kinderen die zelfstandig kunnen werken en de leerstof al onder de knie hebben werken op eigen tempo. Deze kinderen kunnen zo extra uitgedaagd worden. Voor de kinderen die graag de gehele leerstof nog eens uitgelegd krijgen, wordt er ook ruimte en tijd vrijgemaakt. Elk kind kan dan op eigen tempo en met de ondersteuning die het wenst de leerstof verwerken.

Zowel door de leerlingen als de leerkrachten worden de leerwegen als positief ervaren.