SIGNAALWOORDEN

Dit is geen gemakkelijke woordsoort! Het omvat reeds enkele woordsoorten die we al kennen:
 
 
Schema: 
SIGNAALWOORDEN 
OF
VERBINDINGSWOORDEN:

 

VOEGWOORDEN BIJWOORDEN VASTE UITDRUKKINGEN
vb. hoe dan ook, in elk geval, …
BETREKKELIJKE VOORNAAMWOORDEN VRAGENDE VOORNAAMWOORDEN

 

Signaalwoorden (of verbindingswoorden) leggen de structuur en de gedachtegang van een tekst bloot.
Ze kunnen het betekenisverband uitdrukken tussen tekstdelen (d.w.z. dat je uit het signaalwoord zelf al het zins- of alineaverband kan opmaken):
 
- tussen twee deelzinnen
vb. Nadat ze gegeten hadden, vertrokken ze onmiddellijk, hoewel ze nog tijd zat hadden.
 
- tussen opeenvolgende zinnen
vb. De klas heeft zich flink ingezet. Niet iedereen echter was daarvan overtuigd.
 
- tussen alinea’s en hoofdstukken
vbn. kortom, alles bij elkaar…
 

Een voorbeeld van een signaalwoord is 'maar'. Als iemand dat woord (goed) gebruikt, weet je dat er sprake is van een tegenstelling, want dat is de signaalfunctie die 'maar' heeft.

Signaalwoorden geven ook aan wat de functie van een stuk tekst of een alinea is. De functie van een alinea kan het geven van een tegenstelling zijn. In die alinea vind je dan ook een tegenstellend signaalwoord.
 
 

Hier vind je een lijst met twaalf zins- of alineaverbanden en de signaalwoorden die die verbanden aangeven.
Dit zijn de meest gebruikte.
Er zijn dus meerdere verbanden! Hetzelfde geldt voor de signaalwoorden: ook die lijst is er een zonder einde.
 

Hier staat een schema met de meest voorkomende signaalwoorden en de bijbehorende verbanden.
Als je die al kent, zit je goed.


TERUGbron: http://project.klascement.net/taalislol/voegwoorden.htm
Deze site is afkomstig van een collega van mij! Meer vind je uiteraard op de homepage van "Taal is LOL"