DE MEEST VOORKOMENDE SIGNAALWOORDEN
EN HUN VERBANDEN

LEREN!!
 
Verband Signaalwoorden
Opsomming en, ook, tevens, bovendien, daarnaast
Tegenstelling maar, echter, niettemin, toch, desondanks
Tijd eerst, dan, daarna, toen, vroeger, voordat, tot nu toe, plots, ...
Oorzaak / gevolg door(dat), daardoor, ... had tot gevolg, wegens
Toelichting / voorbeeld zo, bijvoorbeeld, zoals, neem nou, ter illustratie, u kent het wel, ter verduidelijking
Voorwaarde als, indien, wanneer, in het geval, mits
Doel / middel om ... te, door te, opdat, door middel van, daarmee, daartoe, teneinde, met als doel
Samenvatting kortom, samenvattend, samengevat, met andere woorden, al met al
Conclusie dus, daarom, dat houdt in, concluderend, slotsom
Reden / verklaring daarom, want, omdat, dus, immers, namelijk, dat blijkt uit, hierom, derhalve, vanwege
Vergelijking net als, zoals, evenals, vergeleken met

TERUG