Blokstage 6TLO

Bij een blokstage vindt de stage vijf dagen per week plaats in een aaneengesloten periode van twee weken. De stagegever is SVS (Stichting Vlaamse Schoolsport).

De (blok)stage is een didactische werkvorm op een bepaald moment van het leertraject en maakt deel uit van het betrokken leerplan.

Blokstages bieden meer continuïteit en laten beter toe de taken af te werken.

Inhaalstage: Het komt vaak voor dat een leerling(e) om allerlei redenen niet aan de stage of aan een deel van de stage deelneemt. De klassenraad kan in dat geval beslissen of de leerling de stage of een deel ervan moet inhalen en wanneer. Het spreekt vanzelf dat de inhaalstages moeten voldoen aan de bepalingen waaraan ook de gewone stages onderworpen zijn.

Belangrijk:

  • stage gebeurt in outfit van de school
  • op eigen kracht naar stageplaats – eventuele verplaatsingskosten worden geregeld met SVS
  • stagedossier wordt dagelijks ondertekend door de verantwoordelijke van SVS (of stagebegeleider van de school)
  • stageschrift = niet veel werk, maar wel regelmatig (dagelijks) bijhouden
  • stagebeoordeling = belangrijk element bij eindevaluatie
  • leerlingen krijgen volledige informatie mee tijdens een briefingmoment door mensen van SVS op onze school
Share