Algemene info – Voor wie

Voor wie?

Deze studierichting realiseert de vormingsdoelen van TSO en richt zich in het bijzonder naar een harmonische persoonlijkheidsvorming waarbij de sportcomponent een extra vormingsmiddel is voor de ontwikkeling van de persoonlijkheid van de jongere.

Ze spreekt vooral jongeren aan die sportminded zijn waarbij een intense lichaamsbeleving een motivatie betekent voor hun studieloopbaan.

TSO L.O. en Sport beoogt echter niet alleen de ontwikkeling van het lichaam maar ook van de geest. Logischerwijze moeten de verschillende vakken en componenten binnen de opleiding op elkaar afgestemd zijn.

Goed presteren in theorie en sport vereisen planning, regelmaat, recuperatie en verzorging!!!

Share